Home-Begin

       Factuur programma - Facturerings programma
Simpel en snel facturen maken in Excel

Met dit Factureringsprogramma in Excel kunt u op een gemakkelijke en snelle manier facturen en herinneringen maken.
Bij een gemiddelde van 3 regels per factuur kunt u ruim 800 facturen maken. Natuurlijk mag u ook meerdere regels gebruiken.  Per factuur zijn er 18 regels beschikbaar.

Alle gemaakte facturen blijven beschikbaar. Via het tab-blad: factuur (Zie verder op) kunnen elk moment alle gemaakte facturen (en dat zijn er heel veel) weer opgeroepen worden om op het scherm te worden afgebeeld of om te worden geprint.

De facturen zijn gekoppeld aan een klanten adressenbestand.
Het klantenbestand kan maximaal 2200 adressen bevatten.

Dus op een snelle manier facturen maken. Alle gemaakte facturen blijven beschikbaar. D.w.z. dat u de facturen te alle tijde op het scherm kunt plaatsen en op de printer kunt afdrukken. 


Zie voor de gebruiksaanwijzing verderop  (Scroll naar beneden)
Bestellen van het Factuurprogramma

DEMO-versie  (Gratis)
Van dit Factuurprogramma is een DEMO-versie beschikbaar.
Deze DEMO-versie kunt u gratis downloaden om het uit te proberen.

In de DEMO-versie kunt u een aantal handelingen niet doen. Namelijk:
Op het tab-blad:  instelling  kunt u niets instellen. U moet het dus doen met de instellingen die er staan.

Op het tab-blad:  klanten staan de gegevens van een aantal klanten om het maken van facturen 
uit te proberen. U kunt zelf geen klanten toevoegen.

Tab-blad:  verkoopregister
In het verkoopregister zijn alle functies beschikbaar om het maken van facturen uit te proberen.
Zowel facturen betreffende Productverkoop als facturen betreffende Dienstverlening of een combinatie er van.
U maakt dan gebruik van de bestaande klanten nummers die in het klantenbestand staan. 
(Tab-blad: klanten)

Om de DEMO-versie uit te proberen kunt u in de gebruiksaanwijzing het beste bij punt:  
B. Factuurgegevens  beginnen.

Zie verderop voor de gebruiksaanwijzing van het factuurprogramma.
In de DEMO-versie staat ook een uitgebreide handleiding (Tabblad: Handleiding)

>>  Klik hier om de demo versie van het Factuurprogramma gratis te downloaden
De volledige werkende versie van het Factuurprogramma  (4,75 Euro)
Het Factuurprogramma is met een wachtwoord beveiligd en kost  4,75 Euro
Beveiligd
wil zeggen dat u geen wijzigingen aan het ontwerp kan aanbrengen.
In deze versie kunt u dus ook geen eigen logo boven de facturen plaatsen.
U kunt het Factuurprogramma verder gewoon gebruiken.
Bestel code:  FACT475


>>  Klik hier om het Factuurprogramma van 4,75 Euro te bestellen
        Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel Code:  FACT475
Factuurprogramma zonder wachtwoord beveiliging  (7,75 Euro)
U kunt het Factuurprogramma ook zonder wachtwoord beveiliging bestellen voor 7,75 Euro
Omdat het zonder wachtwoord beveiligd is kunt naar eigen wens wijzigingen aan het ontwerp aanbrengen.
Bijvoorbeeld een eigen LOGO plaatsen op de facturen. Dit kan ook kosteloos door ons worden geplaatst,
als u uw LOGO naar ons opstuurt.
Bestel code:  FACT775

>>  Klik hier om het Factuurprogramma van 7,75 Euro te bestellen
        Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel Code:  FACT775


Gebruiksaanwijzing

 
Tab-blad:  Instellingen
Eerst moeten de vaste instellingen op het tab-blad: Instellingen worden vastgelegd.
Klik onderaan op het tab-blad:  Instellingen
In de lichtblauwe vakken kunt u uw gegevens intikken.

Tik uw bedrijfsgegevens als volgt in:

Bedrijfsnaam:  Tik hier de naam van uw bedrijf in

Straat:  Tik hier de naam van de straat en het huisnummer in
Voorbeeld:  Eksterweg 123

Woonplaats:  Hier tikt u de Postcode in en er achter de naam van de plaats
Voorbeeld:  7645 PK  Apeldoorn

Telefoon:  Tik hier uw telefoonnummer in
Voorbeeld mobiele telefoon:  06348764
Voorbeeld vaste telefoon:  078-5476587

E-mail:
Voorbeeld:  info@bedrijf.nl

Website:
Voorbeeld:  www.bedrijfsnaam.nl

BTW nummer:  Tik hier eerst de letters  Btw:  in. En daarna het BTW nummer.
Voorbeeld:  Btw: NL0123456789BO

Bank:  Tik hier eerst het woord  Bank:  in en daarna uw bankrekeningnummer.
Voorbeeld:  Bank: NL62TEST0123456789

Kvk - Kamer van Koophandel:
Tik eerst de afkorting  Kvk:  in en daarna uw nummer.
Voorbeeld:  Kvk: 12345678

 

In de kolom ernaast tikt u de BTW percentages in.
(Het %-teken hoeft u niet in te tikken)
BTW hoog
BTW laag
BTW (0)

Betaaltermijn (dagen)
(Voor de facturen die u verstuurt)

 

Controle van de instellingen
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de kop van de factuur.
U kunt de kop als volgt bekijken:

Klik onderaan op het tab-blad:  Factuur

Klik op het tab-blad:  Betaalde factuur

Klik op het tab-blad:  Herinnering-1

Klik op het tab-blad:  Herinnering-2

Indien u in de kop van de facturen en brieven fouten ziet, dan kunt u die
op het tab-blad: Instellingen  wijzigen.
A.   Een factuur maken
Om een factuur te kunnen maken moet u eerst de adres gegevens van de klant in tikken 
op het tab-blad:  klanten

Klik op het tab-blad:  klanten

Voordat u met het intikken begint moet u er voor zorgen dat de eerste regel bovenaan staat.
U kunt het controleren aan het groene blokje dat onder de kop klantnummer staat.
Indien u het blokje niet ziet staan moet u eerst naar boven scrollen.

De klantgegevens tikt u op de eerste regel als volgt in:

Klantnummer:  Tik het eerste klantnummer in. Bijvoorbeeld: 100.
Opmerking:  U mag met elk getal beginnen.

Klantnaam / Bedrijfsnaam
Hier tikt u de naam van de persoon of de naam van het bedrijf in.

Adres
Hier tikt u de naam van de straat en het huisnummer in.

Postcode
Tik de postcode in.

Woonplaats
Tik de woonplaats in.

Contactpersoon
Tik eerst de aanhef in gevolgd door de naam van de contactpersoon.
Voorbeeld:
mevr. P. Kopers
dhr. P. Pietersen
Indien er geen contactpersoon bekend is mag u dit vak ook leeg laten.

Opmerking
Hier heeft u de mogelijkheid om een opmerking te plaatsen.
B.   De Factuurgegevens    (tab-blad:  Verkoopregister)
Nu moeten de gegevens van de factuur ingetikt worden zoals:
Artikelomschrijving, prijs per stuk, btw percentage enz.
Dit gebeurt op het tab-blad:  Verkoopregister

Nadat alle gegevens van de factuur in het verkoopregister ingetikt zijn,
kunt u de factuur op het scherm bekijken en afdrukken via het tab-blad:  factuur
Dit wordt verderop uitgelegd.


De factuurgegevens tikt u als volgt in het verkoopregister:

Klik op het tab-blad:  verkoopregister
De gegevens moeten in de witte vakken worden ingetikt.
In de gekleurde kolommen verschijnen gegevens die door het programma worden verzorgd.

Voordat u met de eerste factuur begint moet u er voor zorgen dat de eerste regel 
bovenaan staat.
Bovenaan moet schuin onder de kop klantnummer een blauwe driehoekje staan.
Indien u het blauwe driehoekje niet ziet moet u naar boven scrollen.Het intikken van de factuurgegevens
Wanneer u voor het eerst met het programma begint moet u aangeven met welk 
factuurnummer
u start.
Rechts bovenaan ziet u de tekst staan:  Starten met nummer
In het vakje dat er achter staat tikt u het factuurnummer in waarmee u starten wilt.
Bijvoorbeeld:  20170001   of  100
U mag alleen cijfers gebruiken.  Dus geen letters of tekens.

Opmerking: Indien u niets in tikt wordt er automatisch gestart met nummer:  1


De eerste factuurregel:

Klantnummer
Let op:  Het blauwe driehoekje geeft aan waar u het klantnummer moet intikken
(Dit is de eerste regel)
Indien u het blauwe driehoekje niet ziet staan moet u naar boven scrollen.

U moet een klantnummer intikken die in de adressenlijst staat. (Zie tab-blad: klanten)
Nadat u het klantnummer hebt ingetikt drukt u kort op het pijltje van het toetsenbord dat 
naar rechts
wijst.
U mag natuurlijk ook op de Enter-toets drukken, maar dan moet u daarna met de pijltoets omhoog 
naar de eerste regel gaan om de rest van de gegevens in te tikken. 

Automatisch verschijnen aan de linkerkant in de drie lichtblauwe kolommen de volgende 
gegevens op de eerste regel.
Het factuurnummer.
Fact.regel: 1  
(Regelnummer 1 van de factuur)
nieuw.  Het woord nieuw is rood afgedrukt. Nieuw geeft aan dat u met een nieuwe factuur begint.

In de gekleurde kolom rechts van het klantnummer dat u ingetikt hebt verschijnt de naam van de klant of het bedrijf.
Tegelijkertijd zakt het blauwe driehoekje een regel naar beneden om aan te geven waar straks voor een eventuele tweede factuurregel begonnen moet worden met het intikken.

Opmerking:  Indien u de naam van de klant niet ziet staan, dan heeft u een niet bestaande klantnummer ingetikt, of heeft u het klantennummer niet achter het blauwe driehoekje ingetikt.


Vervolgens tikt u in de volgende witte vakken op de eerste regel de rest van de gegevens in:

Datum:  Hier tikt u de datum als volgt in:    9 maart   >>   9-3         22 september   >>   22-9
Aant.:  Hier tikt u van het artikel het aantal in.
Omschrijving:  De naam of omschrijving van het artikel
Opm.:  Het kan ook een omschrijving van een geleverde dienst zijn.   (Bij Aant. tikt u 1 in)

Prijs/stuk
excl.btw
    Hier tikt u de prijs van 1 artikel in. Dus hoeveel 1 artikel kost. (Let op: de prijs excl. btw)

BTW %  
Wanneer u in het vakje onder de kop BTW klikt, verschijnt er aan de rechterkant
van het vakje een pijlknopje.
Klik op dit pijlknopje. Hierdoor verschijnt er een lijstje met de verschillende BTW percentages.
Klik bijvoorbeeld op:  21%

Bedrag
excl.btw
     Het bedrag (excl.btw) verschijnt in de rechter lichtblauwe kolom.


Hiermee is de eerste regel van de factuur klaar.
De tweede regel van de factuur tikt u als volgt in:

Klantnummer:
Klik op de tweede regel in het vakje achter het blauwe driehoekje.
U bevindt zich dus in de kolom:  Klantnummer
U tikt nu hetzelfde klantnummer in als op de eerste regel.
Opmerking:  Hiermee geeft u aan dat deze tweede regel bij de factuur van dezelfde klant  
als op de eerste regel hoort.

De naam van dezelfde klant verschijnt nu in de gekleurde kolom die ernaast staat.

Tegelijkertijd ziet u in de twee licht blauwe kolommen aan de linkerkant een 2 verschijnen.
Hiermee wordt aangegeven dat u met de tweede regel van dezelfde factuur bezig bent.

Ook verschijnt er een  = teken. Dit is een herhalingsteken dat aangeeft dat u nog met 
dezelfde factuur
bezig bent en dat het niet een nieuwe (tweede) factuur is.

Datum:
Hier tikt u dezelfde datum in die u op de eerste regel hebt ingetikt.
Opmerking:
U mag de datum op de tweede regel en de volgende regels ook weglaten,
zolang het om dezelfde factuur gaat.
Bij een volgende factuur moet u op de eerste regel wel weer de datum intikken.


In de volgende kolommen tikt u de gegevens van het tweede artikel in.
Het gaat dus om de kolommen:
Aantal
Omschrijving
Prijs/stuk (excl.btw)
BTW (%)


De eerste factuur is nu klaar
Stel dat bovenstaande factuur slechts uit twee regels bestaat (twee artikelen), dan bent u nu klaar.
U kunt nu de gegevens van een eventuele tweede nieuwe factuur intikken.


Een tweede factuur maken

Het blauwe driehoekje staat op dit moment op de derde regel.
Het driehoekje wijst naar het vak:  klantnummer
Hier moet dus het klantnummer van de tweede factuur worden ingetikt
Het klantnummer heeft u nog niet.
De klantgegevens voor de tweede factuur moeten eerst op het tab-blad:  klanten worden ingetikt.

U moet nu op dezelfde manier handelen zoals in het voorgaande
bij onderdeel  A.  Een factuur maken is uitgelegd.

Vervolgens handelt u zoals in het voorgaande bij onderdel  B.  De factuurgegevens is uitgelegd.
Namelijk het intikken van de factuurgegevens.
Let op: U mag geen regels overslaan.
Het blauwe driehoekje geeft steeds aan waar u moet beginnen.

Opmerking:
In de eerste regel van de factuur moet u altijd de datum intikken.
In de tweede regel en de volgende regels mag u de datum weglaten,
zolang het om dezelfde factuur gaat.


De facturen bekijken en afdrukken    (Tab-blad:  factuur)

Indien u het tab-blad: verkoopregister nog op het scherm hebt staan ziet u de volgende gegevens.

In de linker lichtblauwe kolom ziet u de factuurnummers staan.
Tevens uit hoeveel regels elke factuur bestaat.

In de kolom: Naam v.d. klant kunt u snel de namen van de klanten zien.

De factuurnummers aan de linkerkant zijn belangrijk.
Die moet u gebruiken om de facturen op het tab-blad:  factuur te bekijken.
Handel als volgt:

Ga naar het tab-blad:  factuur

Aan de rechterkant ziet u een geel vakje.

Klik in dit gele vak.
Rechts van dit vak verschijnt een pijlknopje.

Klik op het pijlknopje.
Er verschijnt een lijstje. Het lijstje lijkt leeg te zijn, maar dat is het niet.

Aan de rechterkant van het lijstje ziet u een schuifbalkje
met aan de boven- en aan de onderkant een pijlknopje.

Klik een paar keer op het bovenste pijlknopje. (De pijl van het knopje wijst naar boven)
Hierdoor verschijnen de factuurnummers.

Klik op één van de factuurnummers.
Op het scherm verschijnt nu de desbetreffende factuur.

Wanneer u op het lijstje op een ander factuurnummer klikt,
verschijnt de factuur met dat factuur nummer.


Deze facturen kunt u te alle tijde steeds weer op het scherm weergeven.
U heeft als het ware een archief van de gemaakte facturen die u elk moment kunt raadplegen.

Wanneer u naar de onderkant van de factuur gaat ziet u:
-   Het Subtotaal
-   De btw totalen van de verschillende btw percentages
-   Het te betalen bedrag  (incl. btw)

De factuur afdrukken
Het afdrukken van de factuur gebeurt op dezelfde manier wanneer u in Excel iets afdrukt.
Namelijk via het Excel MenuBestand / Afdrukken  (Links bovenaan)


Een .pdf bestand van de factuur maken
U kunt ook een .pdf bestand van de factuur maken.
Dan kunt u namelijk de factuur als bijlage naar uw klant mailen.
Een .pdf bestand is namelijk voor elke klant makkelijk te openen.

Het maken van een .pdf bestand gaat als volgt:
-  Zorg er voor dat de factuur op het scherm staat.
-  Klik op:  Bestand  (Links bovenaan in het Excel-menu)
-  Klik op:  Exporteren
-  Klik op de knop:  PDF of XPS maken
-  Er verschijnt een venster.
   Geef hier aan in welke map u het wilt opslaan.
-  Achter Bestandsnaam kunt u eventueel de naam van het Bestand wijzigen.
-  Klik op:  Publiceren  (Rechts onder)
-  De .pdf factuur wordt opgeslagen en verschijnt tevens op het scherm.
   Dit ziet de klant wanneer het .pdf bestand (als bijlage in de mail) wordt geopend.
-  Klik op het kruisknopje rechts bovenaan.
   De factuur verdwijnt van het scherm.


Een factuur maken dat om een dienstverlening gaat
In bovenstaande voorbeelden heeft u een factuur gemaakt dat om de verkoop van producten gaat.
Namelijk:  Aantal, Prijs per stuk enz.
U kunt ook een factuur maken dat om een dienstverlening gaat.
U kunt zelfs een combinatie van deze twee maken.
In de handleiding (tabblad: Handleiding) van de gratis DEMO versie leest u hier meer over.
In de DEMO kunt u dit ook uitproberen.

Een betaalde factuur   (Tab-blad:  Betaalde factuur)

Bij een bestelling (bijvoorbeeld bij webshops) moet er meestal vooruit worden betaald
Wanneer de bestelling opgestuurd wordt kan er meteen een betaalde factuur worden toe gevoegd.

Om een betaalde factuur op het scherm weer te geven handelt u als volgt:

Klik op het tab-blad:  Betaalde factuur
Hierdoor verschijnt de betaalde factuur op het scherm.
Opmerking:  Scroll naar beneden. Onderaan staat vermeld dat de factuur is voldaan.

Belangrijk
Voordat u een betaalde factuur kunt oproepen via het tab-blad: Betaalde factuur
moet u eerst via het tab-blad:  factuur  (via het factuurnummer) de factuur op 
het scherm plaatsen.Eerste en tweede herinnering

De Herinneringen kunnen via de tab-bladen:  herinnering-1 en herinnering-2
op het scherm worden getoond.

Ook hier geldt weer:
Voordat u een Herinnering kunt oproepen via het tab-blad:  herinnering-1 of 2
moet u eerst via het tab-blad:  factuur  (via het factuurnummer) de factuur op 
het scherm plaatsen.
>>  Klik hier om terug te keren naar het Download Overzicht
Home-Begin


www.computerprive.nl

Web
Analytics